Kadettutøvere

Kadettgruppen er for de utøverne som ønsker en smakebit på moderne sportstaekwondo og som har lyst til å prøve seg i lokale-, regionale- og tildels nasjonale stevner og konkurranser. Kadettutøverne konkurrerer normalt i klasse B i kamp.

Alle som har lyst til å prøve seg på dette vil kunne delta på de egne tilrettelagte treningene med grunnleggende kampteknikk og taktikk. Spennet på utøverne vil være stort, fra de helt ferskeste og til de som har begynt å få noen års erfaring. Den eneste betingelsen som stilles er at utøverne etter en viss tid må ønske å delta i kamp i lokale stevner.

På lokale stevner vil utøverne normalt møte motstandere på sitt eget nivå og trener/coach vil alltid gi et realistisk bilde av hva man kan forvente.

Vi håper alle utøvere i klubben på ett eller annet tidspunkt vil forsøke seg på kadettpartiet og at dette gir en positiv smak på moderne sportstaekwondo.