Viderekomne

Gruppen for viderekomne er normalt fra utøvere med beltegrad fra grønt og oppover.

Med mer erfaring kommer mange nye og mer krevende treningsteknikker og det har vist seg gunstig å dele opp gruppene etter nivå slik at alle kan stimuleres på sitt eget nivå og på den måten får gode mestringsøvelser samtidig som de får lov til å strekke seg litt lenger og presse egne grenser.

Grensen på Grønt belte er noe flytende og trenerne vil kontinuerlig vurdere hver enkelt om de er klare for den typen utfordringer denne gruppen vil medføre. Enkelte utøvere vil derfor få beskjed om at det er viktig at de blir litt lenger på nybegynnergruppen for å få en god utvikling mens andre kan få beskjed om å gå over til gruppen for viderekomne tidligere enn ved Grønt belte. Dette er det ingenting uvanlig med, og vårt hovedmål er at flest mulig skal få en positiv hverdag med taekwondo.

11391753_10205846930883773_7168776821362916069_n