TKD Filosofien

Filosofisk grunnlag

Noe av det som kjennetegner østlige kampsporter som taekwondo er den rollen filosofi har som grunnlag for treningsformen. For taekwondo sin del har mye av grunnlaget sitt opphav i Kina: Taoisme, zen-buddhisme og konfutsianisme fant alle veien inn i koreansk filosofi fra Kina i løpet av tre-kongedømmer-perioden. Veldig enkelt forklart legger taoisme vekt på harmoni og å føye seg etter naturens gang. Konfutsianisme er et moralsystem som kan oppfattes som strengere enn taoisme og som bl.a. oppfordrer til å følge autoriteter og moralske påbud og dyder. Zen-buddhisme er en gren av buddhisme som har spesiell fokus på meditasjon og som i praksis var statsreligion under Koryo-dynastiet. Ny-konfutsianisme blir gjerne regnet som en form for konfutsianisme som tar opp i seg elementer fra buddhisme og taoisme; en slik form for konfutsianisme var statsfilosofien i Korea under Yi-dynastiet.

Yin og yang

De kanskje viktigste konseptene man finner igjen fra taoisme i koreansk kultur er yin og yang. Den opprinnelige betydningen av yin er den skyggefulle siden av en bakke, mens yang er den solfylte siden av en bakke. I overført betydning brukes ordene om motstykker og komplementære konsepter. Eksempel på ordpar som kan assosieres med henholdsvis yin og yang er kald og varm, myk og hard, aktiv og passiv, maskulin og feminin. Felles for disse såkalte dualitetene er at de henger sammen slik at den ene ikke gir mening uten de andre. En måte å se på det er at yin og yang er to sider av samme sak og at en i alle ting kan finne en yin-side og en yang-side. Et annet prinsipp som knyttes til dette er at yin og yang går over i hverandre som en naturlig, uendelig syklus, på samme måte som årstidene.

Det koreanske flagget

Mer konkret finner en igjen yin og yang som et sentralt element i det koreanske flagget, Teageukki. Flagget ble tatt i bruk første gang i 1882, og navnet bygger på teageuk, som er et navn på varianten av en yin-yang-sirkel som er i midten. De fire symbolene i hjørnene symboliserer himmel, jord, måne og sol, de fire himmelretningene, samt de fire årstidene. Den hvite bakgrunnen symboliserer fred og det koreanske folket.

Flagg

 

Etiske retningslinjer og regler

Mange av de etiske prinsippene som ligger bak moderne taekwondo har sitt opphav i hwarang-bevegelsen i Silla under tre-kongedømmer-perioden. Noen av retningslinjene til hwarang var lojalitet og offervilje overfor foreldre og fedreland, samt mot og rettferdighet i strid. Å strebe mot å praktisere slike dyder på en upåklagelig måte var et ideal som en også kan finne igjen i dagens koreanske samfunn.

De etiske retningslinjene i moderne taekwondo er sammenfattet i tre grunnsetninger og fem lover. De mer konkrete dojangreglene, som det forventes at de som trener hos oss følger i treningssalen, reflekterer også disse etiske retningslinjene.

Taekwondos grunnsetninger

  1. Vis lojalitet mot mester og instruktør.
  2. Vær høflig, ærlig og tålmodig.
  3. Ha selvdisiplin, selvkontroll og selvtillit.