Rekruttutøvere

Rekruttutøverne er de utøverne som har utviklet seg best etter oppstart på Kadett og som viser at de er motivert for å satse på taekwondo i konkurranser.  Rekruttutøverne deltar i regionale stevner og mesterskap og, etter uttak av hovedtrener, også på nasjonale stevner. Rekruttutøverne konkurrerer normalt i klasse B i kamp og på sikt også i mønster.

Rekruttlaget deltar på flere treninger enn øvrige utøvere og trener mer sammen Teamutøverne. Ved treningssamlinger utenfor klubben er Rekruttutøverne prioritert sammen med Teamutøverne