TigerTaekwondo

Tiger-Taekwondo er et tilbud til de aller minste. Dette partiet er forbeholdt de minste barna og er en gruppe som stimulerer til aktivitet, lek, sosialisering og respekt. Alt innenfor rammene av en moderne kampsport. Tigergruppen fokuserer, som alle barneaktiviteter i klubben, også på:

  • Selvtillit
  • Selvkontroll
  • Høflighet
  • Idrettsglede
  • Kroppsbeherskelse
  • Fokus

Tigrene får noe innblikk i Taekwondo, men dette er IKKE et tilbud som er like faglig tungt som ordinære treninger. Likevel har vi erfart at mange barn etterspør krav og forventninger, så vi lager pensum for denne gruppen også. Av og til er foreldre utålmodige og vil at de minste også skal lære masse, men vi vet at denne gruppen har det best med små doser av variert trening, noe vi legger opp til for tigrene våre.

Tigergruppen graderes ikke på vanlig måte, men også for dette partiet brukes belter i ulike farger for å symbolisere kunnskap, forståelse for Taekwondo og ikke minst vennskap og sosial utvikling. Tigrene har i hele løpet hvitt belte med en farget tilleggsstripe som viser hvor lenge de har holdt på med Taekwondo.

Ved overgang fra Tiger til barnepartiene vil tigrene gå inn i det ordinære graderingssystemet etter retningslinjer fastsatt av Sportslig Utvalg i klubben. Det er ingen automatikk at de beholder fargen fra tigerbeltene i barnepartiet. Hovedtrener kan redegjøre for grunnlaget for overgang på forespørsel.

10467090_10152787326716041_2649501115463439365_o