Om Taekwondo

Hva er Taekwondo?

Taekwondo er opprinnerlig en koreansk selvforsvarsgren og en konkurranseidrett, som i dag er en global internasjonal idrett. Taekwondo betyr:

  • Tae = Fot eller spark
  • Kwon = Hånd eller slag
  • Do = Kunst eller metode

TKD

Taekwondo er en kampsport med røtter som strekker seg flere tusen år bakover i tiden. Det finnes hovedsakelig to former for taekwondo organisert i hvert sitt internasjonale forbund. Stjørdal Atletklubb er organsiert i World Taekwondo (WT). WT er offisielt anerkjent av IOC og er det forbundet som organiserer den olympiske grenen. Norges Kampsportforbund er det særforbundet i NIF som organiserer taekwondo.

Taekwondo er en olympisk sport, og er blant de 10 mest utbredte idretter i verden.