Sportslig utvalg

Sportslig utvalg er etablert for å kunne drive systematisk sportslig utvikling i Stjørdal Atletklubb. Utvalget ledes av Sportslig leder/hovedtrener og består for øvrig av samtlige øvrige engasjerte Dan-graderte trenere.

Sportslig utvalg skal drøfte aktivitetsplan for klubben før Sportslig leder fatter vedtak om deltakelse på stevner, konkurranser og treningssamlinger o.l. Aktivitetsplanen skal være i overensstemmelse med de økonomiske disposisjonene gitt gjennom klubbens budsjett.

Sportslig leder avgjør hvilke utøvere som skal delta i konkurranser på høyt nivå; Nasjonale A-stevner og høyere samt internasjonale stevner.

Møtereferater i Sportslig utvalg er ikke offentlige, men Styret er til enhver tid informert og vil kunne redegjøre for detaljer på forespørsel.